Närbild på skrivartoner

Digitaltryck förändrar kampanjhanteringen

Få har väl missat att huvudkanalen för kampanjer och kunddialog idag är e-post. Även om det sedan en tid istället kallas marketing automation då handpåläggningen och ledtiderna minskats drastiskt. Med digital tryckteknik kan printkanalen addera mervärden i det arbetet och är ibland det enda alternativet då företagen sällan har e-postadresser till alla som de vill nå.

Den digitala trycktekniken har utvecklats kraftigt genom åren och vi kan förvänta oss att se ännu fler framsteg som kommer att göra kampanj- och dialoghantering allt effektivare. Här är några av de utvecklingsområden där vi ser att digitaltryck kommer att öka värdeskapandet:

Personalisering

Digital tryckteknik gör det möjligt för företag att anpassa sina kommunikation med riktade budskap och anpassade bilder. Under de närmaste åren kan vi förvänta oss att se ännu mer avancerade anpassningsmöjligheter som gör det möjligt att skapa allt mer riktade och individualiserade kampanjer. Detta kommer att göra det möjligt för företag att få kontakt med sina kunder på en djupare och mer personlig nivå och uppnå bättre resultat.

Hastighet

Digital tryckteknik har redan gjort det möjligt för företag att producera tryckt material snabbt och kostnadseffektivt. Under de kommande åren kan vi förvänta oss att se ännu snabbare genomföranden när den digitala trycktekniken fortsätter att förbättras. Detta kommer att göra det möjligt för företag att lansera kampanjer snabbare, agera på aktuell kunddata, tillvarata marknadstrender med timing och ligga före konkurrenterna.

Kostnadseffektivitet

Digital tryckteknik har gjort det möjligt för företag att producera högkvalitativt tryckt material till en lägre kostnad än traditionella tryckmetoder. Dessutom med ett variabelt innehåll om det varit önskvärt. Under de följande åren kan vi förvänta oss att se ännu mer kostnadseffektiva alternativ för digitalt tryck som gör det möjligt för företag att nå sina kampanj- och marknadsföringsmål med stramare budgetar.

Hållbarhet

Slutligen har digital tryckteknik potential att göra kampanjhanteringen mer hållbar genom att minska avfallet och minimera miljöpåverkan från tryckt material. Genom att endast producera det som verkligen behövs och används elimineras onödig belastning på miljön i form av lagerhållning, avfallshantering med mera. Framöver kan vi förvänta oss att se ännu mer miljövänliga tillämpningar för digitalt tryck som hållbarare hårdvara, minskad elanvändning, återvunnet papper och biologiskt nedbrytbart bläck.

Sammanfattningsvis kommer digital tryckteknik att fortsätta utvecklas och bli ett allt bättre och miljövänligare inslag i kampanjhanteringen.