Vi är en konsult- och kommunikationsbyrå

Main hjälper företag att utveckla starka kundrelationer.

Main bygger på en vilja och tro på att all verksamhet börjar och slutar med kunden. Att förstå sina kunder och bygga upp kundrelationerna utifrån det lägger ofta grunden för goda affärer. Förväntningarna på relationen är likartade oavsett bransch: att bli sedd, att bli lyssnad på och att få information som upplevs som relevant, personlig och värdefull är nyckeln till framgång. Tappa därför aldrig fokus på människan bakom varje kund.

Med det som utgångspunkt är det naturligt att se tekniken som en möjliggörare. Den kan bidra till ökad relevans och kvalitet i kommunikationen. Bättre kundinsikt leder till högre kundvärde. Vi kallar det värdeskapande kundkommunikation.

Vi har erfarenhet och passion för kunder och kommunikation som vi gärna delar med dig. Och vi har verktygen för att omsätta det i praktisk handling.