Technology

Sluta jaga teknologier

Det är ett stort misstag att jaga en teknologi och tro att det löser dina problem eller gör dig mer konkurrenskraftig. Att hela tiden fundera över vad som finns runt hörnet paralyserar. Det kan lätt bli ett slukhål. Istället ska du starta med värdeerbjudandet — vad är det du kan göra för just dina kunder?

Det var huvudbudskapet i ett intressant webinar som Harvard Business Review anordnade häromdagen. Seminariet byggde på en nyutkommen bok av Paul Leinwand och Mahadeva Matt Mani från PwC. Författarna menar att modellen för hur värde skapas är under starkt förändringstryck och att det nu handlar om att utveckla och stärka förmågan till differentiering för att kunna leverera unika värden till kunderna.

Det är också väsentligt att skilja på förändring baserad på teknik och förändring baserad på affärsmodeller. Det är en stor och avgörande skillnad. Och det är inte alltid så bråttom som man kanske kan tro. Att göra det ordentligt är många gånger viktigare. Det centrala är att göra kloka val och vara på väg mot en genomtänkt långsiktig digitalisering. För att understryka sitt budskap citerar de också Jeff Bezos välkända uttalande om att man också behöver ställa sig frågan vad som inte kommer att förändras.

Leinwand och Mani menar att du bör börja med ditt företags purpose, vad syftet eller meningen är med det ni gör. Vad skulle exempelvis hända om ni inte fanns längre, vad skulle vi då sakna? Fundamentala frågor som är tuffa att besvara, men där belöningen är stor när du väl är igenom det. Tyvärr är det många företag som inte mäktar med det här. Författarna menar att de flesta syftesformuleringar som företag utarbetar är för generiska, de är inte så väl artikulerade och glider gärna över i marknadsföringsfållan. Det är olyckligt, för de behövs verkligen för att ligga till grund för förändring, och de behöver komma inifrån.

Ett företag som de lyfter fram i sammanhanget är Japanska Komatsu som tillverkar och säljer anläggningsmaskiner. Deras syfte eller unika värde är att minska komplexiteten och öka produktiviteten på (bygg)arbetsplatser. Utifrån detta syfte har bolaget sedan med hjälp av bland annat processförnyelse och digitala verktyg utvecklat och stärkt sin affär. Komatsus tillvägagångssätt för att skapa kundvärde är själva kärnan i författarnas budskap liksom i bokens titel, Beyond Digital.