Heart with binary digits

Data+kreativitet=effekt

Efter en spännande period där data och digitalisering stått i rampljuset ser kreativiteten ut att vara på väg att ta mer plats på scenen. En aktuell spaning är att en bättre balans mellan data och kreativitet efterfrågas och är på gång. De är tydligt att de är beroende av varandra för att nå fram och skapa resultat.

För snart fyrtio år sedan myntade John Naisbitt begreppet ”high tech high touch”. Han menade att samhället hade gått in i en ny tidsålder byggd på information och att det var teknologiskt drivet. Det var också hans sätt att beskriva behovet av att balansera teknik och människa och att peka på behovet av att bygga in personliga och emotionella element i upplevelser och relationer.

Häromveckan anordnade så tidningen Resumé ett webinar de döpt till Creative talks med talare från bland annat Google, Handelshögskolan i Stockholm och några av Sveriges mest namnkunniga byråer. Här gick tongångarna igen, men istället för ”high tech” talar man nu om data och digitalisering och istället för ”high touch” om kreativitet och historieberättande. Flera av deltagarna menade att kreativiteten och viljan att långsiktigt bygga varumärken nu ökar stadigt och att vi nu är på väg mot en bättre balans mellan data och kreativitet. Det är inte frågan om antingen eller utan både och.

Samma tankegångar hör vi allt mer i vår vardag också och inte minst när vi lägger örat mot rälsen. Effektiv kommunikation handlar som alltid att på riktigt förstå mottagaren och sedan leverera nåt i retur som är relevant och som berör. Data hjälper oss att förstå mottagaren bättre och kan på så sätt vässa vår kreativitet. Men data utan kreativitet blir lätt verkningslöst – det blir platt och intetsägande kommunikation som inte bygger varumärken och relationer. Som en deltagare på Creative talks ungefär uttryckte saken: ”att nå rätt kund i rätt kanal och i rätt tid är bra, men utan rätt innehåll så blir det ingen effektiv kommunikation av det”. Så dataanalytiker och kreatörer, förenen eder!