Canon Future Promotion Forum 2019

Future Promotion Forum 2019

Alla kanaler behövs och print har en roll att fylla i många kundresor, men behöver utvecklas för att nå sin fulla potential.

I förra veckan anordnades för andra gången Future Promotion Forum i München av Canon. Måndagen vigdes bland annat åt ett späckat seminarieprogram om print och dess framtid i mediamixen. Föga förvånande med tanke på att det var Canon som bjöd in så var den samlade uppfattningen att print har en relevans också idag. De byråer och köpare som förstår det, och som förmår integrera det på rätt sätt med digitala kanaler, har mycket att vinna. Flera case och undersökningar presenterades som visade just styrkan i att kombinera print med digitala kanaler, inte minst när det gäller den säljdrivande kommunikationen.

Bland talarna märktes affischnamnet Dr Patrick Dixon som med intelligens och smittande energi blottlade en hel del av den digitala marknadsföringens brister som till exempel flyktigheten, överanvändningen och bristen på trovärdighet. Han visade också flera exempel på hur tryckta medier kan komplettera och addera mervärden i kundresor, men menade också att de måste bli snabbare då kundernas tålamod tryter allt snabbare.

På det temat introducerade Patrick Bruck från Hubspot programmatic print som en väg framåt för att integrera digital och tryckt kommunikation på ett mer kunddrivet och effektivt sätt. Han betonade att allt måste utgå från kunden och att det handlar om att vara närvarande i kundens liv och snabbt respondera och supportera kundens köpresa, oavsett var den börjar och vilka vägar den tar. Flera andra talare var inne på samma linje och menade att print som tillvaratar sina styrkor och dessutom blir snabbare och mer individualiserad blir attraktiv för morgondagens mediamix.