Plant in hands

EcoVadis ger Main guldmedalj

Silvret blev till guld. På Main har vi jobbat både länge och målmedvetet med hållbarhet. Utvecklingsarbetet tar givetvis sikte på att ständigt minska vår klimatpåverkan. Men vi jobbar också aktivt med frågor som rör arbetsmiljö och leverantörsrelationer.

Varje år utvärderas vårt hållbarhetsarbete av det oberoende värderingsinstitutet EcoVadis. I år har vi lyckats nå guldnivå: vi tillhör nu topp 5 % av alla bolag som blivit betygsatta. Utvärderingen bygger på globalt antagna principer för hållbarhetsredovisning som bland andra FN:s Global Compact och ISO 26000. Betygen baseras på hur företagen hanterar sin påverkan på ekonomi, miljö och samhälle samt hur transparenta de är i sitt sätt att arbeta.

Men det vi kanske är mest stolta över är vårt mångåriga engagemang för hållbar kundkommunikation. Där dialogen sker på mottagarens villkor, där relevans och respekt för mottagaren genomsyrar allt från innehåll till kanalval och uppföljning.

När kommunikationen är personligt inriktad och produceras on-demand går lite till spillo och fotavtrycket minskar. Och i dessa tider, när bruset är större än någonsin och kundernas kunder ofta står inför komplexa beslut, känns vårt kundlöfte – värdeskapande kundkommunikation – både hållbart och ansvarsfullt.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete eller om Ecovadis ranking? Kontakta oss!

EcoVadis silvermärke

EcoVadis är en världsledande aktör inom området, med ett globalt nätverk av mer än 100 000 utvärderade företag.