FlexiPrint

Lokalanpassad butikskommunikation

Ett smart sätt att driva försäljning i butik är att arbeta aktivare med butikskommunikationen. Genom att utgå från lokala förutsättningar kan det säljstödjande materialet anpassas för att nå fram till och engagera kunderna. Med butiksspecifika budskap får kunderna bättre vägledning vilket driver försäljning. Det kan också bidra till butikens viktiga roll att gestalta och stärka varumärket.

Här finns en outnyttjad potential för många butiker, stora som små, att öka försäljningen genom att använda samma principer för butikskommunikationen som för övrig kommunikation – för att komma närmare kunden och vara mer relevant och spetsig i budskapen.

Ni kan till exempel:

  • Förstärka den lokala prägeln genom budskap, bilder och erbjudanden
  • Lyfta fram medarbetare i butiken som möter och hjälper kunderna
  • Anpassa skyltningen till butikens förutsättningar och kundflöden

Vi producerar allt material i vår anläggning i Ängelholm med digital tryckteknik i en resurssnål och flexibel process. Vi kallar det FlexiPrint. Även då alla enheter är unika så sker genomförandet i ett flöde vilket filmen nedan illustrerar. Vårt klimatavtryck är förhållandevis litet då vi bland annat använder miljövänlig toner och trycker helt on-demand.

Låter det intressant? Vi hjälper dig gärna med att:

  • Ta fram en plan för hur ni kan arbeta med FlexiPrint
  • Skapa innehåll till och designa butikskommunikationen
  • Trycka variabelt material i olika format
  • Administrera och skicka ut material till butikerna

Hör av dig till Eva Hägglund Bergström på 076-894 41 86 eller eva.bergstrom@main.se så berättar hon gärna mer.